Vriendenkring

Vriendenkring CSI Twente: een club voor u?

De Vriendenkring van CSI Twente is de club bij uitstek voor liefhebbers van paardensport en gezelligheid. De leden van de Vriendenkring genieten een bevoorrechte positie en een persoonlijke behandeling bij het verstrekken van toegangskaarten en overige service.

Passe partout en service

Naast een passe partout voor alle concoursdagen (inclusief feestavonden) krijgt u als lid van de Vriendenkring CSI Twente eveneens de beschikking over parkeerkaarten. Verder ontvangt u als aanvullende service mailingen, het CSI Twente reviewmagazine en de nieuwste flyer. Zo wordt u in een vroegtijdig stadium op de hoogte gebracht van de nieuwe data, het programma en overige actuele ontwikkelingen met betrekking tot CSI Twente.

Tribuneplaatsen naar keuze

De leden van de Vriendenkring beschikken over een voorkeursbehandeling met betrekking tot de keuze van zitplaatsen op de overdekte hoofdtribune. Naar eigen inzicht kunt u de voor u meest ideale plek tijdig reserveren. In overleg met het secretariaat kunnen er tevens specifieke plaatsen gereserveerd worden. Zo kunt u bij een beperkte validiteit bijvoorbeeld plaatsen op de eerste rij aan het gangpad reserveren. Ook kan worden aangeven dat vrienden, kennissen of familie bij elkaar wensen te zitten.

Administratieve voorwaarden

Indien u lid wenst te worden van de Vriendenkring CSI Twente kunt u te allen tijde contact opnemen met onderstaand adres. Voorafgaand aan het evenement ontvangt u dan een mailing. Indien u het bedrag overmaakt, worden de kaarten vervolgens onverwijld opgestuurd. Bent u onverhoopt een jaartje niet in de gelegenheid CSI Twente te bezoeken, dan is dit geen probleem. Pas indien u drie opeenvolgende jaren geen gebruik meer heeft gemaakt van de faciliteiten, wordt u uit het bestand geschreven. Voor een bedrag van slechts € 55,- kunt u als lid van de Vriendenkring CSI Twente gebruik maken van de volgende faciliteiten:

1 passe-partout voor CSI Twente 2018, inhoudende: gratis entree op dinsdag, woensdag en donderdag (gratis entree voor alle bezoekers):

  • een toegangskaart voor de overdekte hoofdtribune op vrijdag en zaterdag (geen genummerde plaatsen);
  • een toegangskaart voor de overdekte hoofdtribune op zondag (genummerde plaatsen);
  • gratis toegang tot de feestavonden op donderdag (deze dag gratis entree voor alle bezoekers), vrijdag en zaterdag;
  • een P-kaart voor gratis parkeren op het terrein voor alle dagen;
  • ontvangst van het glossy review magazine van CSI Twente;
  • ontvangst van periodieke mailingen en de CSI-flyer.

Door uw bijdrage à € 55,- p.p. over te maken verzekert u zich tijdig van het gewenste aantal kaarten. Het te betalen bedrag moet vóór 14 mei 2018 op het rekeningnummer van CSI Twente zijn bijgeschreven. Voor betalingen die na deze datum zijn binnengekomen, kunnen wij u in verband met de voorverkoop helaas geen toegangsbewijzen garanderen.

Cadeauvorm / nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Vriendenkring. Tevens bestaat de mogelijkheid om het lidmaatschap van de Vriendenkring aan te bieden in de vorm van een leuk geschenk (bijv. een verjaardagscadeau). Hiervoor en uiteraard ook voor andere vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met het onderstaande secretariaatadres. Onze medewerkers zijn gaarne bereid al uw vragen inzake CSI Twente te beantwoorden.

Adresgegevens:

Secretariaat Vriendenkring CSI Twente
p/a Profietstraat 10
7631 GR Ootmarsum
Tel.: +31-(0)546-631691
Tel.: +31-(0)546-844500 (tijdens evenement)
Emailadres: info@csitwente.nl

BESTEL DIRECT JE TICKETS!

Bestel makkelijk en snel uw tickets online. Betalen kan met iDeal!

Our Partners