Privacy Statement

Doeleinden verwerking

Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren (O) verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: de website te beveiligen, te optimaliseren, u te informeren over nieuwe diensten en producten van ons en van aan ons gerelateerde ondernemingen.

Wettelijke grondslag verwerking

Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren (O) verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren (O). De volgende gegevens zijn niet verplicht adres, telefoonnummers en bijzondere persoonsgegevens.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren (O) verstrekt, dan kan de website minder goed functioneren en het contactformulier niet gebruikt worden.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens
Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren (O) heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, e-mailadressen, namen, telefoonnummers, Facebook accounts) uit de volgende bron(nen) verkregen: contactformulier, Google Analytics en Facebook.

Dit betreft/betreffen geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens
Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren (O) verstrekt uw persoonsgegevens aan zijn hostingpartij waar informatie van website bezoekers worden verzameld..

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren (O) worden bewaard voor een duur van 50 maanden.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren (O) te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren (O) verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren (O) doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren (O)
Profietstraat 10
7631 GR Ootmarsum
d.maathuis@csitwente.nl
0031 (0)546-844500

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar of dataportabiliteit kunt u schriftelijk of per mail aanvragen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren (O), neem dan contact op met Stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren (O) via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

BESTEL DIRECT JE TICKETS!

Bestel makkelijk en snel uw tickets online. Betalen kan met iDeal!

Koop tickets

Our Partners